UX – Webergonómia

Használhatósági weboldal teszt.

Website Usability

A honlap használhatósági tesztelése (=usability test) során felmérjük, hogy?a felhasználók?számára mennyire egyszer? az adott honlap használata, illetve hogy sikerül-e elvégezniük mindennapos feladatokat.?Az elemzés eredményei nagy meglepetéseket okozhatnak, és a javasolt fejlesztések megvalósítása gyakran a k?vetkez?kh?z vezet:

  • Megn?vekedtet forgalom, valamint nagyszámú visszatér? látogató
  • Vásárlói igények komolyabb ismerete
  • A telefonos ügyfélszolgálat munkamennyiségének jelent?s cs?kkenése

A használhatósági tesztek valóban felnyitják ügyfeleink szemét. Lehet?sége lesz megfigyelni, ahogy weboldala látogatói olyan feladatok és m?veletek megoldásával küszk?dnek, amelyeket ?n a legegyszer?bb és leginkább magától értet?d? lépéseknek gondolt.

A tesztelés egy ismétl?d? folyamat. Ne csak egyszer végezzük el. A honlapot elkészítjük, leteszteljük, módosítjuk, majd újra teszteljük.

(Steve Krug – Don`t Make Me Think)

A Usability tesztr?l

A Használhatósági teszt céljai

 • ergonómiai problémák felfedése;
 • a résztvev?k teljesítményér?l mennyiségi adatok begy?jtése;
 • a tesztelt honlappal való elégedettség felmérése

Mit tudhatunk meg a teszt segítségével?

 • A teszt résztvev?i sikeresen hajtották végre a?feladatokat?
 • Az egyes feladatok elvégzése mennyi id?t vett igénybe?
 • Mennyire elégedettek a résztvev?k az oldallal?
 • Mennyire?volt hatékony az oldalon belüli?keres?funkció?
 • A keresési eredmények megfelel? választ adtak a felhasználók kérdéseire?
 • Milyen problémák merültek fel a honlap használata során?

Kinek fontos ezt a weboldal tesztet elvégeznie?

 • új weboldal és webshop tulajdonosoknak amikor már 90% -ban kész az weboldal illetve a az elindítás el?tt
 • Ha t?bb konverziót ( vásárlást szeretne a webshopban ) szeretnénnek
 • Felhasználók elégedettségének n?velése
 • Sok a reklamáció a weboldallal kapcsolatban de nem tudjuk mit tegyünk
 • A keresési eredmények javításán is szeretnénk javítani
 • Marketing k?ltségek optimalizálása a f? cél

Gyakorlati rész

A használhatósági teszt eredménye

írásos jelentés és prezentáció a használhatósági teszt eredményér?l

A használhatósági tesztelésr?l készül? jelentés?az ajánlásokra koncentrál, és a weboldal problémás területeire világít rá. Minden kiemelt probléma esetében egyértelm? ajánlásokat fogalmazunk meg arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megoldani, és ezzel használhatóbbá tenni weboldalát.

Az ajánlásokat 1. kritikus, 2. fontos és 3. ajánlott kategóriákba soroljuk.

A használhatósági teszten készült jelentés az oldal pozitív jellemz?ire is rávilágít, felhívva az ?n figyelmét arra, hogy mely honlap-részek er?sítend?k.

A jelentést?laikusok számára is érthet? nyelven írjuk, és minden fontos kérdést alaposan elmagyarázunk (vonatkozó képerny?képekkel).

Igény szerint a jelentés idegen nyelven t?rtén? elkészítését is vállaljuk.

Amint elkészült a használhatósági tesztjelentés, a?Profitonline?r?vid?prezentációban?ismerteti ?nnel a tesztelés f?bb eredményeit. A prezentáció során videoklipeket mutatunk be a hatásosabb illusztrálás érdekében.

A használhatósági tesztelés el?tt

A használhatósági tesztelés el?tt szorosan együttm?k?dünk ?nnel, hogy feltérképezzük a pontos igényeket, és a weboldallal, illetve a használhatósági teszttel kapcsolatos céljait. Együttesen?meghatározzuk azokat a demográfiai csoportokat, ahová weboldala látogatói sorolhatók (bizonyos esetekben mind?ssze egy ilyen csoportról van szó), és a teszteléshez minden csoportból t?bb személyt hívunk be (általában 8 f?s csoportokkal dolgozunk).

Ez után megtervezzük és el?készítjük a résztvev?k által elvégzend? feladatokat, hogy a?résztvev?k valóságh? utakat járjanak be?az ?n weboldalán. A tevékenységek alapját a weboldal látogatói által rendszeresen elvégzett leggyakoribb feladatok képezik. T?bbnyire egy el?tesztelés el?zi meg a teljes k?r? használhatósági teszt lefolytatását.

A használhatósági tesztelés során

A használhatósági tesztelés alatt arra kérjük a résztvev?ket, hogy mindvégig?hangosan gondolkozzanak. Ha pár másodpercnél tovább hallgatnak, figyelmeztetjük ?ket, hogy beszéljenek. A használhatósági teszteket lefolytató munkatársaink alapos képzésben vettek részt, hogy elfogulatlanul és semlegesen tudjanak kérdéseket feltenni, gondolatokat ébreszteni. A foglalkozások alatt minden résztvev? mellett a?Profitonline?egyik tapasztalt moderátora ül, és kérdéseivel visszajelzésekre bírja.

A használhatósági tesztelés elején a felhasználóknak megmutatják az ?n weboldalát, néhány kérdést tesznek fel nekik az oldallal kapcsolatban, és hagyják, hogy szabadon ismerkedjenek vele, mik?zben folyamatosan elmondják, mit és miért tesznek. Ezt k?vet?en?meghatározott feladatokat?kell elvégezniük, aminek eredményeit megfigyeljük. A tesztelés után minden felhasználóval r?vid interjút készítünk.

Nemzetk?zi használhatósági tesztelési lehet?ségek

A?Profitonline?számos használhatósági tesztelést folytató vállalattal ápol partneri kapcsolatokat Európa kül?nb?z? országaiban, hogy valóban?globális használhatósági tesztelési megoldásokat?kínálhassunk. A tesztelést teljes mértékben a?Profitonline koordinálja?(?n velünk áll kapcsolatban), és egyetlen ?sszefügg? jelentést kap a használhatósági tesztelés egészér?l.

Ha a használhatósági tesztelést idegen nyelven folytatjuk le,?tolmács fordít le mindent, ami elhangzik.

Részletesség

átfogó használhatósági Audit

A weboldalon végzett szakért?i használhatósági elemzésünk…

 • konkrét ajánlásokat kínál weboldala használhatóságának n?velésére
 • átfogó elemzést ad weboldala használhatóságának er?sségeir?l és gyengéir?l
 • k?ltség-hatékony és viszonylag gyorsan elvégezhet?

A weboldalon végzett használhatósági elemzést hozzáférhet?ségi elemzésünkkel együttesen is lefolytathatjuk.

A weboldalon végzett használhatósági elemzés módszerei

A weboldalon végzett szakért?i használhatósági értékelést a Ergomania.hu magasan képzett saját?használhatósági specialistái?végzik.
A kutatás során az elemz?k a szakma szabályai szerint megvizsgálják a webhely?webergonómiai tulajdonságait, azaz a webhely használhatóságát.

Az átfogó webergonómiai audit részletes elemzést tartalmaz a site egészére vonatkozóan az alábbi témákban:

 • felhasználói élmény optimalizálása
 • a f?oldal
 • oldalelrendezés
 • a honlap professzionalitása és hitelessége
 • a céglógó és a domain név használata
 • színek használata, kontrasztok
 • képek használata
 • hivatkozások
 • navigáció
 • keresés
 • címek, címkék, menük
 • hirdetések, akciók, árak
 • tartalom érthet?sége, elrendezése
 • ?rlapok, interaktivitás
 • integrált multimédia elemek

A weboldalon végzett használhatósági elemzés eredménye

A weboldal elemzése során készített írásos jelentés nagymértékben?javaslatokra ?sszpontosít, és kiemeli az oldal problémás területeit. Minden kiemelt probléma esetében egyértelm? ajánlásokat adunk a weboldal használhatóságának javításával kapcsolatban. A javaslatok három kategóriára oszlanak: kritikus, fontos és hasznos tennivalókra.

A weboldallal kapcsolatos használhatósági jelentés ezen kívül kiemeli az oldal?pozitív használhatósági jellemz?it?is, nehogy ezeket megváltoztassa!

A jelentés laikus számára érthet? nyelven íródik, és az oldalról vett számos képpel illusztráljuk. A jelentést természetesen idegen nyelven is tudjuk prezentálni.

Vizsgáljuk meg, hogy üzletének, weboldalának és k?z?sségi portáljainak tartalma hogyan befolyásolja a Google általi rangsorolást. A ProfitOnline munkatársai segítenek eligazodni az aktuális szabályok, keresési elvek sorai k?z?tt. érték, relevancia és marketing a tartalomban.

Elakadt az arculat kialakításában? Segítünk logojának megtervezésében.

Weboldal, illetve webshop tervezésénél és készítésénél mindig szem el?tt tartjuk az ?sszes SEO szempontot.

Kapcsolat

Budapest, Magyarország
+36 30 357 2045
Figyelmes munkavégzés
Szakértelem és naprakész tudás
Diszkréció, üzleti titoktartás

Prospektus

A ProfitOnline ?sszes szolgáltatásának leírása let?lthet? az alábbi linkeken.

Cikkek

成长影院在线播放视频-成长视频在线观看免费